Yapı Kimyasalları

Excelcon 100

Alçı sıvalar için yüzey düzgünleştirici.

Excelcon C250

Akışkan betonlarda çökme ve faz ayrışmayı engelleyici.

Expanded Glass Granules(Recycled)

Yalıtım sıvalarında kullanılan cam kürecikler

BENTON

Çökme ve sarkma önleyici

TEA (TRİETANOLAMİN)

Çimento klinkerinin öğütülmesinde organik katkı maddesi

TIBP (TRİSOBUTİLFOSFAT)

Betonda kullanılan güçlü köpük kesici

DEİPA (DİETANOLİSOPROPANOLAMİN)

Çimento öğütme yardımcı maddesi

TIPA (TRİSOPROPANOLAMİN)

Beton kimyasallarında katkı malzemesidir. Çimento öğütülmesinde kolaylaştırıcı.