Kimyasal Şişiriciler

Unicell – DX920N

Çoğunlukla ekstrüzyon polimerleri için kullanılan sarı toz formunda modifiye azodikarbonamid.

Unicell – AD300

Çoğunlukla düşük sıcaklıktaki işlemler için kullanılan sarı toz formunda modifiye azodikarbonamiddir.

Unicell – G

Sarı toz formundaki dinitrosopentametilenetramin, plastikler ve kauçuklar için en eski ve en ekonomik köpüklendirme maddesi olarak bilinir.

Unicell – H

Beyaz toz formunda tolüensülfonilhidrazit, plastik ve kauçuklar için genel amaçlı bir köpüklendirme maddesidir.

Unicell – OH

Beyaz toz formundaki oksibbisbenzensülfonilhidrazit, plastikler ve kauçuklar için genel amaçlı bir köpüklendirme maddesidir.

Unicell – D200 A

Sarı toz halindeki azodikarbonamid, plastikler ve lastikler için iyi bilinen, en çok kullanılan ve etkili genel kullanımlı köpüklendirme maddesidir.

Unicell- HMS

Unicell HMS serisi içi boş mikro kürelerdir. Bu öğeler ultra hafif dolgu maddesi olarak kullanılabilir. Deri, macun, oyuncak kil, seramik ve kablo dolgu maddelerinde kullanılabilirler.

  • 1
  • 2