Alev Geciktiriciler

DBDPE(Dekabromdifenil Etan)

Yanmazlık önleyici katkı maddesi.

ATH(Alüminyum Hidroksit)

Yanmazlık önleyici katkı maddesi

AT(Antimoni Trioksit)

PVC, kaplama, boya sektörlerinde alev geciktirici olarak yaygın kullanılıyor.