Unicell – G

Sarı toz formundaki dinitrosopentametilenetramin, plastikler ve kauçuklar için en eski ve en ekonomik köpüklendirme maddesi olarak bilinir.

  1. Tanım

    Tanım

  2. Kullanım Alanları

    Kullanım Alanları

  3. Ambalaj

    Ambalaj