Unicell – DX920N

Çoğunlukla ekstrüzyon polimerleri için kullanılan sarı toz formunda modifiye azodikarbonamid.

  1. Tanım

    Tanım

  2. Kullanım Alanları

    Kullanım Alanları

  3. Ambalaj

    Ambalaj